Chính sách chung

1. Mục đích

Chính sách chung này quy định các nguyên tắc và điều khoản chung áp dụng cho tất cả người truy cập và sử dụng Website bán hàng thương mại điện tử Asha.vn (sau đây gọi là "Website"). Mục đích của Chính sách chung này là đảm bảo Website được sử dụng một cách hợp pháp, an toàn và hiệu quả, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người truy cập và sử dụng Website.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách chung này áp dụng cho tất cả người truy cập và sử dụng Website, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Người mua: Doanh nghiệp mua sắm nguyên vật liệu thô trên Website.
 • Người bán: Doanh nghiệp đăng ký cung cấp nguyên vật liệu thô cho Asha.vn.
 • Quản trị viên Website: Cá nhân hoặc tổ chức được Asha.vn ủy quyền quản lý và vận hành Website.
3. Quyền và nghĩa vụ của người truy cập và sử dụng Website
3.1 Quyền của người truy cập và sử dụng Website
 • Truy cập và sử dụng miễn phí các dịch vụ trên Website.
 • Tìm kiếm và mua sắm nguyên vật liệu thô theo nhu cầu.
 • Liên hệ với Asha.vn để được hỗ trợ.
3.2 Nghĩa vụ của người truy cập và sử dụng Website
 • Sử dụng Website đúng mục đích, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ khi đăng ký tài khoản và thực hiện giao dịch trên Website.
 • Giữ bí mật thông tin tài khoản cá nhân.
 • Không sử dụng Website để truyền tải, lưu trữ hoặc lan truyền thông tin vi phạm pháp luật hoặc trái với thuần phong mỹ tục.
 • Không xâm nhập trái phép vào hệ thống Website hoặc thực hiện các hành vi gây hại cho Website.
4. Quyền và nghĩa vụ của Asha.vn
4.1 Quyền của Asha.vn
 • Quản lý và vận hành Website.
 • Cung cấp các dịch vụ mua sắm nguyên vật liệu thô trên Website.
 • Thu thập và sử dụng thông tin của người truy cập và sử dụng Website theo quy định của pháp luật.
 • Hủy bỏ tài khoản của người truy cập và sử dụng Website vi phạm Chính sách chung này.
4.2 Nghĩa vụ của Asha.vn
 • Cung cấp Website hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.
 • Bảo mật thông tin của người truy cập và sử dụng Website.
 • Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người truy cập và sử dụng Website.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động thương mại điện tử.
5. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Website sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Quy định khác

Asha.vn có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi Chính sách chung này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chính sách chung sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi có hiệu lực thi hành từ thời điểm được đăng tải trên Website.

7. Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp về Chính sách chung này vui lòng liên hệ với Asha.vn qua: