Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

1. Mục đích

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng, dữ liệu của Website bán hàng thương mại điện tử Asha.vn (sau đây gọi là "Chính sách") quy định các nguyên tắc và điều khoản thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin của khách hàng khi truy cập và sử dụng Website. Mục đích của Chính sách này là đảm bảo thông tin của khách hàng được bảo mật và sử dụng một cách hợp lý, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. Phạm vi áp dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả khách hàng truy cập và sử dụng Website Asha.vn.

3. Thu thập thông tin

Asha.vn thu thập thông tin của khách hàng thông qua các hình thức sau:

  • Thông tin do khách hàng cung cấp: Tên doanh nghiệp, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, thông tin thanh toán, v.v. khi khách hàng đăng ký tài khoản, mua sắm hoặc sử dụng các dịch vụ trên Website.
  • Thông tin thu thập tự động: Địa chỉ IP, thời gian truy cập, lịch sử truy cập, v.v. khi khách hàng truy cập Website.
4. Sử dụng thông tin

Asha.vn sử dụng thông tin của khách hàng cho các mục đích sau:

  • Cung cấp các dịch vụ mua sắm nguyên vật liệu thô trên Website.
  • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi đến khách hàng.
  • Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng.
  • Phân tích hành vi khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ.
  • Ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Chính sách hoặc pháp luật.
5. Bảo mật thông tin

Asha.vn cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin của khách hàng khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của Internet, Asha.vn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin của khách hàng.

6. Tiết lộ thông tin

Asha.vn chỉ tiết lộ thông tin của khách hàng cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

  • Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  • Khi khách hàng đồng ý cho Asha.vn tiết lộ thông tin.
  • Khi Asha.vn hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ cho khách hàng (ví dụ: dịch vụ vận chuyển, thanh toán).
7. Quyền của khách hàng

Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin doanh nghiệp của mình; yêu cầu Asha.vn ngừng thu thập hoặc sử dụng thông tin doanh nghiệp của mình; và phản đối việc Asha.vn sử dụng thông tin doanh nghiệp của mình cho các mục đích marketing.

8. Liên hệ

Mọi thắc mắc hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách này vui lòng liên hệ với Asha.vn qua: